Navigacija

Satelitska geodezija, rezultati

Geodezija
U prilogu su rezultati ispita iz Satelitske geodezije, održanog 20.09.2016.