Navigacija

Nacrtna geometrija i tehničko crtanje - rezultati oktobar

GrađevinarstvoGeodezija
Završni dio ispita položio je: 1. Dragan Ubiparip               28 Usmeni: utorak, 27.09.2016. u 11 časova. Uvid u radove: utorak, 27.09.2016.  10-11 časova