Navigacija

Fizička geodezija, rezultati

Geodezija
U prilogu su rezultati računskog dijela ispita iz Fizičke geodezije, održanog 14.09.2016.