Navigacija

SJ5_SJ6_SJ7_SJ8_SPGEO_termin usmenog dijela ispita_avgust_2016.

Geodezija
Usmeni ispit će se održati u utorak 30.08.2016. u 11.00 u kabinetu br. 2 (kampus).