Navigacija

GRM, rezultati ispita

Geodezija
U prilogu su rezultati ispita iz Geodetskih referentnih mreža, održanog 29.08.2016.