Navigacija

IAN3 rezultati ispita

ArhitekturaIstorija arhitekture i naselja 3 - IAN3
Huseinbašić Emina: pred. obaveze 15 + ispit 11=26 - 5(F) nije položio Nikolić Aleksandra: pred. obaveze 13 + POZIVA SE NA USMENI ISPIT. Termin održavanja usmenog ispita je petak 24.06.2016. u 11:30 na "staroj lokaciji."