Navigacija

HERD Energy - gostujuće predavanje

Aktuelnosti

AGGF u okviru realizacije projekta HERD organizuje gostujuće predavanje profesora Markus-a SCHWAI sa Tehničkog Univerziteta u Trondhajmu na temu ‘Rethinking architecture and energy efficiency in buildings and urban development'. Predavanje će se održati u petak 11. marta sa početkom u 13.00 časova u velikom amfiteatru u Kampusu.

Od 2010.  Markus SCHWAI je odgovorni nastavnik za izučavanje urbanog dizajna i planiranja na Arhitektonskom fakultetu,  Tehničkog Univerziteta u Trondhajmu, Norveška. Organizuje i planira nastavu na master kursevima i radionice za studente arhitekture. Vodi saradnju sa univerzitetima u zemljama Zapadnog Balkana , koje finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova. Ova saradnja bavi se temama  vezanim za nova promišljanja u arhitekturi, kroz aspekte energetske efikasnosti u zgradama i urbanom razvoju.

Faculty of Architecture and Fine Art NTNU http://www.ntnu.edu/

markus.pdf

Fajlovi