Navigacija

OOGR - rezultati ispita

Oglasna pločaGeodezija
Konačni rezulatati ispita iz predmeta Osnove organizacije geodetskih radova: Novaković Vera   9 Prcać Tamara   9 Dujaković Nataša   8 Rajič Mijo   6 Čolić Marko   5