Navigacija

Termini predaje elaborata: DSS, GS, PP, PŽ

GrađevinarstvoGradske saobraćajnice (s) - GSProjektovanje puteva - PPProjektovanje željeznica - PŽDonji stroj saobraćajnica - DSS
Predaje elaborata iz predmeta DSS, GS, PP i PŽ biće održane u terminima: DSS: 14.4.2015. u 14:00 časova na AGGF-u (ispit zakazan za 9:00 istog dana, biće održan u novom terminu koji će biti utvrđen nakon predaje) GS: 15.4.2015. u 13:00 časova na AGGF-u PP: 16.4.2015. u 11:00 časova na AGGF-u PŽ: 16.4.2015. u 12:00 časova na AGGF-u