Navigacija

REGULACIJA RIJEKA-REZULTATI ISPITA OD 18.02.2015.god

Oglasna pločaGrađevinarstvoRegulacija rijeka - RR
Prezime i ime Br. indeksa Pismeni ispit Test
Janković Milan 52/09 Nije položio 76 (položio ranije)
Dubočanin Nebojša 39/10 Nije položio 58