Navigacija

UPIS 2018/2019

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg  ciklusa studija  u akademskoj 2018/2019. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku

Prijavljivanje kandidata počinje 18. septembra, a završava 21. septembrapolaganje prijemnog ispita je 24. setembra sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/Akademiji umjetnosti.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 26. septembra,a konačne rang liste do 28. setembra 2018. 

Upis primljenih kandidata počinje 01. oktobra, a završava 5.oktobra.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija  u akademskoj 2018/2019. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku

 


Drugi upisni rok prvog, drugog i trećeg  ciklusa studija organizovaće fakulteti/akademije  koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. 

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 27. avgusta 2018. a završava 5. septembra  2018. godine. (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/akademijama. 

Objavljivanje rezultata konkursa je do 10. septembra do 14,00 časova, a konačne rang liste do 14. septembra ove godine.

Upis primljenih kandidata počinje 17. septembra i traje do 19. septembra.

Na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane slobodnih mjesta organizovaće se i treći upisni rok.

*  *  *  *

Na osnovu člana 5. i  6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18),  Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija od 07.06.2018.godine, na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2018/2019. godini,  raspisuje se 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG, DRUGOG I TREĆEG  CIKLUSA STUDIJA  U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI, NA JAVNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA