Navigacija

UPIS 2018/2019

Raspisan je konkurs za  upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija  u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Prijavljivanje kandidata na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjoj Luci, počinje 18. juna 2018. a završava 29. juna 2018. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 2. jula 2018. sa početkom u 9,00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 4. jula 2018. godine do 14,00 časova, a konačne rang liste do 9. jula 2018. godine.

Upis primljenih kandidata počinje 10. jula 2018. godine, a završava se 13. jula.

 

Drugi upisni rok prvog, drugog i trećeg  ciklusa studija organizovaće fakulteti/akademije  koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. 

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 27. avgusta 2018. a završava 5. septembra  2018. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/akademijama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 10. septembra do 14,00 časova, a konačne rang liste do 14. septembra ove godine.

Upis primljenih kandidata počinje 17. septembra i traje do 19. septembra.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG, DRUGOG I TREĆEG  CIKLUSA STUDIJA  U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI, NA JAVNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA