Навигација

УПИС 2018/2019

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег  циклуса студија  у академској 2018/2019. години на Универзитету у Бањој Луци у трећем уписном року

Пријављивање кандидата почиње 18. септембра, а завршава 21. септембраполагање пријемног испита је 24. сeтембра са почетком у 9,00 часова на свим факултетима/Академији умјетности.

Објављивање резултата конкурса је до 26. септембра коначне ранг листе до 28. сетембра 2018. 

Упис примљених кандидата почиње 01. октобра, а завршава 5.октобра.

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија  у академској 2018/2019. години на Универзитету у Бањој Луци у трећем уписном року

 


Други уписни рок првог, другог и трећег  циклуса студија организоваће факултети/академије  који  у првом року не упишу планирани број студената. 

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 27. августа 2018. а завршава 5. септембра  2018. године. (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита је 7. септембра 2018. године са почетком у 9,00 часова на свим факултетима/академијама. 

Објављивање резултата конкурса је до 10. септембра до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 14. септембра ове године.

Упис примљених кандидата почиње 17. септембра и траје до 19. септембра.

На организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци на којима и послије другог уписног рока остане слободних мјеста организоваће се и трећи уписни рок.

*  *  *  *

На основу члана 5. и  6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18),  Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1068/18 од 03.05.2018. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија од 07.06.2018.године, на јавним високошколским установама у академској 2018/2019. години,  расписује се 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ  ЦИКЛУСА СТУДИЈА  У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ, НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА