Navigacija

Dejan Vasić

Saradnik - II-5
051/324-110
Uža naučna oblast Geodetski referentni sistemi
Datum izbora u zvanje 27. septembar 2018.

Predmeti

MGDAGM Astrometrijsko-geodetske metode
MGDGG Geodetska geodinamika
MGDMPGNSS Metode pozicioniranja globalnim navigacionim satelitskim sistemima
OGD07GA Geodetska astronomija
OGD07GNSS Globalni navigacini satelitski sistemi
OGD07OGRM Osnove geodetskih referentnih mreža
OGD07PNG Praktična nastava iz geodezije
OGD07SG Satelitska geodezija
OGD07TSP Teorija satelitkog pozicioniranja
OGD07FG Fizička geodezija
OGD08FG Fizička geodezija
OGD09GRM Geodetske referentne mreže
OGD09GRS Geodetski referentni sistemi
OGD09FG Fizička geodezija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  RAČUNANJE POMJERANJA ZEMLJINE KORE UPOTREBOM GEODETSKE TEHNIKE VLBI

  DOI 10.7251/HER1923143T
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2019
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić i Dragoljub Sekulović
  Broj 23
  Strana od 143
  Strana do 161

  Geostatistical determination of recent vertical movements of the Earth’s crust on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2017.1308911
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2017
  Autori Dejan Vasić, Gorana Todorić i Radenko Višnjić
  Volumen 50
  Broj 362
  Strana od 447
  Strana do 453

  Estimating the influence of point heights in computing datum transformation parameters

  DOI 10.14438/gn.2014.18
  Časopis Geonauka
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 17
  Strana do 25

  ODREĐIVANJE GEOIDA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM GLOBALNOG GEOPOTENCIJALNOG MODELA EGM2008

  DOI 10.7251/HER1814087V
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Volumen 18
  Broj 2/14
  Strana od 87
  Strana do 103

Radovi sa skupova

  POTREBA I ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA NOVOG VERTIKALNOG REFERENTNOG OKVIRA REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup IV Kongres o katastru u BiH
  Publikacija IV Kongres o katastru u BiH, Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić i Tatjana Sarajlić
  Strana od 1
  Strana do 9

  DIGITAL MODELING OF EARTH'S SURFACE RELIEF

  Naučni skup NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XIII"
  DOI 10.7251/STP1813409V
  Godina 2018
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 409
  Strana do 420

  TEHNIKA VLBI – OSNOVE, STATUS I CILJEVI

  Naučni skup SYMOPIS 2017
  Publikacija XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić i Dragoljub Sekulović
  Strana od 122
  Strana do 127

  METODE GEODETSKIH MJERENJA VERTIKALNIH POMJERANJA ZEMLJINE KORE

  Naučni skup 12. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Dejan D. Vasić, Gorana Todorić i Radenko I. Višnjić
  Strana od 381
  Strana do 388

  PRIMJENA VLBI TEHNIKE PRI RAČUNANJU POMJERANJA KONTINENTALNIH PLOČA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić i Slavko Vasiljević
  Strana od 389
  Strana do 396

  IMPLEMENTATION OF THE GEOPORTAL OF THE CADASTRE OF COMMUNAL UTILITIES IN ACCORDANCE WITH THE INSPIRE DIRECTIVE

  Naučni skup Vodovod i kanalzacija '16
  DOI 628.1/.2(082)
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Mladen Đurić i Dejan Vasić
  Strana od 314
  Strana do 319

  GEODETSKA KONTROLA GEOMETRIJE TEMELJA ANTENSKOG STUBA

  Naučni skup NAUČNO-STRUČNI SKUP "GEO-EXPO 2016"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA NAUČNO-STRUČNOG SKUPA "GEO-EXPO 2016"
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Dejan Vasić
  Strana od 167
  Strana do 173

  ORIJENTACIJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA U POSTUPKU UREĐENJA ZEMLJIŠNE TERITORIJE KOMASACIJOM

  Naučni skup NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA
  Publikacija "NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA", KNJIGA APSTRAKATA
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Dejan Vasić
  Strana od 89
  Strana do 89

  MOGUĆNOSTI PRIMJENE URBANE KOMASACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA
  Publikacija "NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA", KNJIGA APSTRAKATA
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Dejan Vasić
  Strana od 88
  Strana do 88

  ANALIZA UNUTRAŠNJE POUZDANOSTI OSNOVNE GEODETSKE MREŽE

  Naučni skup XLIII SIMPOZIJUM O OPERACIONIM ISTRAŽIVANJIMA SYM-OP-IS 2016
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 43. SIMPOZIJUMA O OPERACIONIM ISTRAŽIVANJIMA "SYM-OP-IS 2016"
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Mladen Đurić i Dejan Vasić
  Strana od 153
  Strana do 156

Knjige

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU - ELEKTRONSKO IZDANJE

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-7-6
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić i Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-6-9
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić i Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267