Navigacija

dr Oleg Odalović

Stručni naziv ---

Predmeti

OGD07GM Geodetska metrologija
OGD07OKGM Obezbjeđenje kvaliteta geodetskog mjerenja
OGD07TG Teorijska geodezija
OGD09FG Fizička geodezija