Navigacija

Slavko Vasiljević, ma

Saradnik - II-5
051/324-112
Uža naučna oblast Geodetski premjer
Datum izbora u zvanje 23. jun 2016.

Predmeti

MGDDAIO Deformaciona analiza inženjerskih objekata
MGDIG3 Inženjerska geodezija 3
MGDKN3 Katastar nepokretnosti 3
MGDPPK Projektovanje u premjeru i katastru
OG07IGEO Inženjerska geodezija
OGD07DAIO Deformaciona analiza inženjerskih objekata
OGD07IG1 Inženjerska geodezija 1
OGD07IG2 Inženjerska geodezija 2
OGD07IG3 Inženjerska geodezija 3
OGD07KN1 Katastar nepokretnosti 1
OGD07KOM Komasacija
OGD07MPG Metodologija projektovanja u geodeziji
OGD07PVN Procjena vrijednosti nepokretnosti
OGD07PGS Propisi u geodetskoj struci
OGD07PNG Praktična nastava iz geodezije
OGD07PNIG Praktična nastava iz inženjerske geodezije
OGD07UZT Uređenje zemljišne teritorije
OGD07UPGN Upravljanje projektima u geodeziji
OGD09GIN Geodezija u industriji
OGD09DA Deformaciona analiza
OGD09PVN Procjena vrijednosti nepokretnosti
OGD09PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD09TGM2 Tehnike geodetskih mjerenja 2
OGD09UZT Uređenje zemljišne teritorije
OGD09UPGN Upravljanje projektima u geodeziji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Horizontal coordinates transformation and residuals modelling on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2020.1781357
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2020
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Oleg Odalović, Dragan Blagojević i Branko Milovanović
  Strana od 1
  Strana do 12

  OSNOVE PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA

  DOI 10.7251/VJE1504544R
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović i Radenko I. Višnjić
  Volumen 1
  Broj 4.
  Strana od 549
  Strana do 553

  PROSTORNO - VREMENSKI TIPOVI I ANALIZE PODATAKA U BIG DATA PARADIGMI

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503066A
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Miro Govedarica, Vladimir Pajić i Slavko Vasiljević
  Volumen 03
  Broj 1
  Strana od 68
  Strana do 77

  Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta

  DOI 10.7251/VJE1502219V
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko Vasiljević, Mladen Amović i Radenko Višnjić
  Volumen 1(2014)
  Broj 2 (153-288)
  Strana od 219
  Strana do 223

  DETEKCIJA POPLAVNIH PODRUČJA NA SATELITSKIM SNIMCIMA METODOM SPEKTRALNE ANALIZE

  DOI 10.7251/SGRS1215006A
  Časopis SAVREMENO GRADITELJSTVO
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović i Slavko Vasiljević
  Volumen VII
  Broj 12
  Strana od 62
  Strana do 69

  ODREĐIVANJE GEOIDA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM GLOBALNOG GEOPOTENCIJALNOG MODELA EGM2008

  DOI 10.7251/HER1814087V
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Volumen 18
  Broj 2/14
  Strana od 87
  Strana do 103

  ODREĐIVANJE GEOIDA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM GLOBALNOG GEOPOTENCIJALNOG MODELA EGM2008

  DOI 10.7251/HER1814087V
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Volumen 18
  Broj 2/14
  Strana od 87
  Strana do 103

  MODELOVANJE POPISA STANOVNIŠTVA ZLATIBORSKOG OKRUGA PRIMJENOM GIS-A

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301294S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Dragoljub Sekulović, Siniša Drobnjak i Slavko Vasiljević
  Volumen 1
  Broj 1-2013
  Strana od 294
  Strana do 307

Radovi sa skupova

  POTREBA I ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA NOVOG VERTIKALNOG REFERENTNOG OKVIRA REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup IV Kongres o katastru u BiH
  Publikacija IV Kongres o katastru u BiH, Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić i Tatjana Sarajlić
  Strana od 1
  Strana do 9

  GEODETSKO ODREĐIVANJE VERTIKALNIH POMJERANJA OBJEKATA U TOKU IZGRADNJE

  Naučni skup STEPGRAD
  DOI 10.7251/STP1813272V
  Godina 2018
  Autori Slavko Vasiljević, Zagorka Gospavić i Mladen Amović
  Strana od 272-
  Strana do 282

  DIGITAL MODELING OF EARTH'S SURFACE RELIEF

  Naučni skup NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XIII"
  DOI 10.7251/STP1813409V
  Godina 2018
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 409
  Strana do 420

  PRIMJENA VLBI TEHNIKE PRI RAČUNANJU POMJERANJA KONTINENTALNIH PLOČA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić i Slavko Vasiljević
  Strana od 389
  Strana do 396

  NEKI ASPEKTI OSNIVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija ELEKTRONSKO IZDANJE – DISTRIBUCIJA PUTEM PRENOSNE USB MEMORIJE I INTERNET STRANICE KONFERENCIJE
  Godina 2016
  Autori Dragan Macanović, Mladen Đurić i Slavko Vasiljević
  Strana od 589
  Strana do 596

  GEODETSKA KONTROLA GEOMETRIJE TEMELJA ANTENSKOG STUBA

  Naučni skup NAUČNO-STRUČNI SKUP "GEO-EXPO 2016"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA NAUČNO-STRUČNOG SKUPA "GEO-EXPO 2016"
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Dejan Vasić
  Strana od 167
  Strana do 173

  ORIJENTACIJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA U POSTUPKU UREĐENJA ZEMLJIŠNE TERITORIJE KOMASACIJOM

  Naučni skup NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA
  Publikacija "NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA", KNJIGA APSTRAKATA
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Dejan Vasić
  Strana od 89
  Strana do 89

  MOGUĆNOSTI PRIMJENE URBANE KOMASACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA
  Publikacija "NAUČNA KONFERENCIJA POVODOM 20 GODINA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA IZ OBLASTI PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA", KNJIGA APSTRAKATA
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Dejan Vasić
  Strana od 88
  Strana do 88

  PROMENE SPEKTRALNIH VREDNOSTI DIGITALNIH LIDAR SNIMAKA

  Naučni skup XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 173
  Strana do 177

  Spatio – temporal types of data in Big data paradigm

  Naučni skup 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Distribution IFKAD 2016
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Vladimir Pajić, Miro Govedarica i Slavko Vasiljević
  Strana od 466
  Strana do 479

  THE ANALYSIS OF PROBLEMS DURING THE REAL ESTATE CADASTRE ESTABLISHMENT PROCEDURE OF PUBLIC DISPLAY OF DATA ON PROPERTIES AND PROPERTY RIGHTS DETERMINATION FOR THE CM OF MODRICA

  Naučni skup THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEO2016
  Publikacija Geodezija-Zbornici
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Dragan Macanović i Slavko Vasiljević
  Strana od 61
  Strana do 67

  Geodetska kontrola vertikalnosti visokih objekata

  Naučni skup Savremena dostignuća u graditeljstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2016.102
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 1007
  Strana do 1014

  PODACI GIS U RUDARSKIM ISTRAŽIVANJIMA

  Naučni skup 42nd International Symposium on Operations Research
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, Radenko I. Višnjić, Miodrag Regodić i Dragoljub Sekulović
  Strana od 115
  Strana do 119

  Assessment of positional accuracy on historical review of topographic maps and plans of Banjaluka region (Bosnia and Herzegovina) of different editions

  Naučni skup 27th International Cartographic Conference - Maps Connecting the World
  Publikacija Proceedings of 27th International Cartographic Conference; ISBN 978-85-88783-11-9
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović

  Assessment of Positional Accuracy of Topographic Maps and Plans of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) of Different editions

  Naučni skup FIG Working Week 2015 - From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World
  Publikacija Technical Programme and Proceedings of FIG Working Week 2015, ISBN 978-87-92853-35-6, ISSN 2307-4086
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović

  Improving the Quality of Digital Images by Using of MATLAB Program

  Naučni skup XXXI međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015
  Publikacija Zbornik radova XXXI međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2015, ISSN 0354-8651, UDC 620.9
  Godina 2015
  Autori Miodrag Regodić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 188
  Strana do 191

  GIS u predviđanju poplava područja grada Bijeljine

  Naučni skup ČETVRTI MEĐUNARODNI KONGRES "INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI"
  DOI 10.7251/EEMEN1501839A
  Publikacija Zbornik radova, IV Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 839
  Strana do 848

  Projekat osnovne mreže

  Naučni skup GEO2014; PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA, "OPEN SOURCE" ALATI U GEOINFORMATICI I GEODEZIJI, GEODEZIJA U DRUGIM OBLASTIMA, PERMANENTNO OBRAZOVANJE
  Publikacija ZBORNIK RADOVA NACIONALNO-NAUČNOG SKUPA GEO2014; ISBN: 978-86-7518-168-2
  Godina 2014
  Autori Branko Milovanović, Zagorka Gospavić, Milutin Pejović i Slavko Vasiljević
  Strana od 3
  Strana do 11

  GEODETSKI RADOVI PRI PROJEKTOVANJU I REALIZACIJI OSNOVNE 1D MREŽE ZA POTREBE IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA

  Naučni skup IV Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 2013 saobraćaja i komunikacija
  DOI 656.1/.2(082)(0.034.4)
  Publikacija Zbornik radova IV Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 2013 saobraćaja i komunikacija; ISBN 978-99955-36-45-9; COBISS.BH-ID 4014104
  Godina 2013
  Autori Branko Milovanović, Slavko Vasiljević i Dragan Mićanović
  Strana od 59
  Strana do 63

  PROCIJENA ZONE MOGUĆIH POPLAVA TERITORIJE GRADA BIJELJINA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG PAKETA ARCGIS

  Naučni skup 5. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 5. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-2-3, COBISS.BH-ID 3367704
  Godina 2012
  Autori Mladen Amović i Slavko Vasiljević
  Strana od 37
  Strana do 38

  Neprekidno praktično obrazovanje geodetskih stručnjaka

  Naučni skup Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”, Beograd, 2012
  DOI 378.147:528(082)
  Publikacija Zbornik radova, Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”; ISBN 978-86-7518-154-5; COBISS.SR-ID 193871884
  Godina 2012
  Autori Dragan Mićanović, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 219
  Strana do 226