Navigacija

Novosti

Realizovana 1. radionica na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorije (AF BG)

Realizovana 1. radionica na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorije (AF BG)

AktuelnostiArhitekturaRadionice i izložbe

U sklopu nastavnog procesa i realizacije nastave, prema konceptu 'združenog kurikuluma', na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorij...

Radionice: archi(E)scape

Radionice: archi(E)scape

AktuelnostiRadionice i izložbe

Na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, 21.03.2019. i 06.04.2019. održane su dvije jednodnevne radionice za studente arhitekture i srednjoškolce, pod nazivom Archi(e)scape. Svrha radionica je povezivanje učenika srednjih škola Banja Luke i stude...