Navigacija

Novosti

Realizovana 1. radionica na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorije (AF BG)

Realizovana 1. radionica na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorije (AF BG)

AktuelnostiArhitekturaRadionice i izložbe

U sklopu nastavnog procesa i realizacije nastave, prema konceptu 'združenog kurikuluma', na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorij...