Navigacija

Novosti

AP5 - Ispit, septembar 1

Arhitektura

U terminu ispita iz AP5 predaje se mala zbirka listova zvana buk (eng. book, knjiga). To su one žvrlje, sheme, skice i ostala duboka vizuelno-simbolička promišljanja koja ste proizvodili u prvoj polovini semestra. Trebalo bi da ih ima ukupno oko 13. Sto...