Navigacija

Novosti

K1 - rezultati računskog dijela ispita

Oglasna pločaGeodezijaKartografija 1 - K1

Rezultati računskog dijela ispita iz Kartografije 1 u prvom septembarskom terminu su:

Iva Matošević 4 boda

Aleksandar Maksimović 0 bodova

Adrijana Tošić 0 bodova 

Nemanja Brborović 8 bodova

Nikolina Dušanić  4 boda

Darko Đurđević 9 bodova

Jovana Grubor 14 bodova.

Ispit su položili studenti koji imaju 21 i više bodova. 

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_septembar 2

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u drugom terminu septembarskog ispitnog roka, održaće se u petak, 13.9.2019. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!