Navigacija

Kontakt i Obavještenja

Predmetni nastavnik:

doc. dr Dragan Nikolić       nikolic@vggs.rs 

Saradnici:

mr Nataša Popović-Miletić       natasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org   

Konsultacije : Utorak i četvrtak od 12 do 13 časova u biblioteci fakulteta.