Navigacija

dr Nikola Rosić

Predmeti

OGH07RR Regulacija rijeka
OPO Odbrana od poplava
OPO-URKD Odbrana od poplava

Mentorstvo