Navigacija

Milana Nedimović

Saradnik - II-5
Uža naučna oblast Arhitektonsko projektovanje
Datum izbora u zvanje 29. mart 2018.

Predmeti

OA07AP1 Arhitektonsko projektovanje 1
OA07AP10 Arhitektonsko projektovanje 10
OA07AP11 Arhitektonsko projektovanje 11
OA07AP2 Arhitektonsko projektovanje 2
OA07AP6 Arhitektonsko projektovanje 6
OA07AUP1 Arhitektura unutrašnjih prostora 1
OA07AUP2 Arhitektura unutrašnjih prostora 2