Navigacija

doc. Diana Stupar

Nastavnik - II-4
051/324-112
Uža naučna oblast Arhitektonsko projektovanje
Datum izbora u zvanje 30. novembar 2017.

Predmeti

MEE16EEEZ Elementi energetske efikasnosti u zgradarstvu
OA07AP12 Arhitektonsko projektovanje 12
OA07AP13 Arhitektonsko projektovanje 13
OA07AP3 Arhitektonsko projektovanje 3
OA07AP4 Arhitektonsko projektovanje 4
OA07AP5 Arhitektonsko projektovanje 5
OA07HO Humaniziranje izgrađene okoline

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Determination of the energy performance indicator of kindergartens through design, measured and recommended parameters

  DOI https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109511
  Časopis ENERGY AND BUILDINGS
  Godina 2019
  Autori Darija Gajić, Diana Stupar, Biljana Antunović i Aleksandar Janković
  Volumen 204
  Strana od ENB
  Strana do 109511

  OD SKICE DO ILUSTRACIJE – TEHNIKE REPREZENTACIJE KAO OSNOV ZA KLASIFIKACIJU METODOLOŠKIH OBRAZACA U ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANJU

  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2017
  Autori Diana Stupar
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 20

  TYPIFYING THE SUBTLE: ARCHITECTURAL DESIGN FRAMEWORK FOR ACHIEVING QUALITIES OF PLACE IN BANJA LUKA’S OPEN PUBLIC SPACES

  DOI 10.2298/FUACE170321019S
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Ognjen Šukalo, Diana Stupar i Milica Malešević
  Volumen 2
  Broj 15
  Strana od 251
  Strana do 264

  PARAMETRI ARHITEKTONIČNIH KOMFORA U VRTIĆIMA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503036S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Diana Stupar
  Volumen 1
  Broj 3
  Strana od 36
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Unapređenje poda na tlu postojeće zgrade u Banjoj Luci savremenim toplotno izolacionim materijalom

  Naučni skup Energetska efikasnost - ENEF 2019
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] / Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2019
  Godina 2019
  Autori Darija Gajić, Biljana Antunović i Diana Stupar
  Strana od 8
  Strana do 13

  Redesignig Comfort

  Naučni skup PT2017- PLACES AND TEHNOLOGIES
  Publikacija KEEPING UP WITH TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF URBAN AND RURAL SYNERGY - BOOK OF KOFERENCE PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Diana Stupar, Ognjen Šukalo i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 695
  Strana do 706

  Prenošenje kulturnih kodova u/kroz prostor predškolskih ustanova

  Naučni skup 12. međunarodne naučno-stručne konferencije "STEP_GRAD2016 - Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija STEP_GRAD2016 - Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2016
  Autori Diana Stupar

  Nemjesta neslobode

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija-juče, danas, sutra/15 godina fakulteta
  DOI ISBN 978-99955-667-7-7
  Publikacija Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija-juče, danas, sutra
  Godina 2011
  Autori Diana Stupar
  Strana od 31
  Strana do 39

  Stanovanje -strategije u urbane matrice u gradu Banjoj Luci

  Naučni skup Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja
  Publikacija NIP07 Banjaluka, Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja, Monografija naučno-istraživačkog projekta
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Ivan Živanović i Milica Malešević
  Strana od 353
  Strana do 371

  "Čula"/ "Senses"

  Naučni skup Tempus " BiH Archicur"/Project Tempus " BiH Archicur" Seminar Proceedings
  DOI ISBN 978-99938-616-9-0
  Publikacija Odnos: Rijeka-Tvrđava-Grad/Connection: River-Fort-Town
  Godina 2008
  Autori Diana Stupar
  Strana od 131
  Strana do 136

Ostali radovi

  Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci

  Izdavač AGGF Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Ljubiša Preradović, Biljana Antunović, Darija Gajić, Gordana Broćeta i Diana Stupar
  Strana od 1
  Strana do 80

  Dani 2014

  Izdavač Narodna biblioteka
  ISSN/ISBN 055-8190
  Godina 2014
  Autori Diana Stupar i Una Umićević
  Strana od 168
  Strana do 171

  Dani 2011

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-667-5-3
  Godina 2011
  Autori Diana Stupar, Maja Milić-Aleksić i Ivan Živanović
  Strana od 9
  Strana do 17

  Luka

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 288
  Strana do 289

  Kolibri

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 150
  Strana do 151

  Bewo

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 180
  Strana do 181

  Grad Panike

  Izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7924-053-8
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 160
  Strana do 171

  Šest tačaka

  Izdavač Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7924-031-6
  Godina 2009
  Autori Diana Stupar
  Strana od 203
  Strana do 206

  Horajski radovi

  Izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7942-031-6
  Godina 2009
  Autori Diana Stupar
  Strana od 74
  Strana do 82

Knjige

  Energetska efikasnost predškolskih ustanova u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99976-782-2-5
  Godina 2020
  Autori Biljana Antunović, Darija Gajić i Diana Stupar
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 306

  RESPONSIVE HOUSE - 9 oglednih modela odgovarajuće, uzvratne, pune razumijevanja, osjetljive i odgovorne kuće

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99955-752-6-7
  Godina 2014
  Autori Ivan Živanović, Diana Stupar, Milica Malešević i Ognjen Šukalo
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 119

  Responsive house

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-752-6-7
  Godina 2014
  Autori Diana Stupar, Ivan Živanović, Ognjen Šukalo i Milica Malešević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 124

  Priručnik za AP 3

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ivan Živanović i Ognjen Šukalo
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za AP 4

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ognjen Šukalo i Ivan Živanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Mentorstvo