Навигација

Резултати - Физика

Огласна плочаAрхитектураГрађевинарствоГеодезијаГрађевинска физика - ГРФФизика зграде - ФЗФизика - ФИ

Грађевинска физика

 

Презиме и име

Број индекса

Бодови

Кострешевић Николина (1. кол.)

11/18

90%

Аџић Ана (1. кол. )

32/17

70%

Нишевић Сања (1. и 3. кол.)

17/18

70% + 50%

Нежић Стефан (писмени испит)

28/17

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика зграде

 

Презиме и име

Број индекса

Бодови

Ковић Владимир (1. кол. )

84/06

90%

Вулић Дејан (1. кол. )

15/17

85%

Марковић Данијел (1. кол. )

27/14

70%

Радошевић Данијел (писмени испит)

42/15

55%

Бајић Тања (2. кол. )

07/17

50%

Лакић Срђан (писмени испит)

33/13

50%

 

 

 

Физика – Геодезија

Нико од студената није положио испит.