Навигација

ДИР1 резултати теоријског дијела испита (јун 1)

ГрађевинарствоГеодезијаДиференцијални и интегрални рачун 1 - ДИР1

Теоријски дио ипита положио је

05/17 Кравић Бојан 38 (коначна оцјена 8).

Остали студенти су дисквалификовани због преписивања и треба да се јаве предметном асистенту.

Упис оцјена је у четвртак 12.7.2018. у 13 часова (изнад Правног факултета).

 

Бања  Лука   7.7.2018.                      Пред. наставник