Навигација

ФиДД1, ФиДД2, ДМС, ДФ - термин полагања испита

ГеодезијаДигитална фотограметрија - ДФДигитално моделовање слика - ДМС
Испит из предмета Фотограметрија и даљинска детекција 1 и 2, Дигитално моделовање слика и Дигитална фотограметрија ће се одржати у СУБОТУ, 18.02.2017. године у 9 часова у Кампусу.