Навигација

ФиДД1, ФиДД2, ДФ, ДМС - Термин полагања испита, предаје и одбране елабората

ГеодезијаДигитална фотограметрија - ДФДигитално моделовање слика - ДМС
Термин полагања испита из предмета Фоптограметрија и даљинска детекција 1 и 2,  Дигитална фотограметрија, Дигитално моделовање слика је у ПЕТАК, 23.09.2016. године у 11 часова у Кампусу. Предаја и одбрана елабората је у ЧЕТВРТАК, 22.09.2016. године у 12 часова у Кампусу.