Навигација

ФиДД1, ДФ-Резултати испита

ГеодезијаДигитална фотограметрија - ДФ
Резултати испита из предмета Дигитална фотограметрија: - Вуковић Стево 4 14 10 10 20 - укупно 58, 6 (шет), Ћурлић Сандра (први кол) 15 бодова, Сладоје Јелена 4 13 16 12 28 - укупно 73, 8 (осам) Резултати испита из предмета Фотограметрија и даљинска детекција 1 - Шајић Бранко 5(пет), -Вуковић Бојана- 18 бодова, положила 27.08.2016. године - оцјена уписана и заведена у студенској служби (ако желите да упишете оцјену са поновљеним испитом неопходно је поништити и поново пријавити испит)