Навигација

Практична настава из геодезије, обавјештење

Геодезија
Ради формирања списка и радних група, студенти који раде Практичну наставу из геодезије треба да се до 13.05. јаве предметном сараднику (маил адреса: dvasic@agfbl.org), и да наведу у којем испитном року су положили Геодетску метрологију и Практичну наставу из геодетског премјера.