Навигација

Национални

Национални научно-истраживачки пројекти

 

 

1.

Компаративна анализа постигнутих резултата квалификационих испита на АГГФ-у у периоду 2012 -

2014. године

Финансијер Архитектонско-грађевински-факултет Бања Лука

Координатор пројекта:   проф. др Љубиша Прерадовић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско- грађевински-факултет Републике Српске

проф. мр Маја Додиг, доц. др Биљана Антуновић, др Сандра Косић-Јеремић, Драгољуб Боројевић.

2014/

2015

2.

Евалуација средњошколског успјеха и квалификационих испита на АГФ-у током 2012. и 2013. године

Финансијер Архитектонско-грађевински-факултет Републике Српске

Координатор  пројекта :   проф. Др Љубиша Прерадовић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско- грађевински-факултет Републике Српске

проф. мр Маја Додиг, проф. др Милован Винчић,

доц. др Биљана Антуновић, др Сандра Косић- Јеремић, Драгољуб Боројевић, Марина Тодоровић.

2013

3.

Експериментално одређивање топлотних карактеристика омотача објеката предшколског васпитања и образовања у Бањој Луци у циљу унапређења њихове енергетске ефикасности, топлотног комфора и смањења емисије штетних гасова

Финансијер

Координатор  пројекта :   доц. др Биљана Антуновић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско- грађевински-факултет

проф. др Миленко Станковић, проф.др Љубиша Прерадовић, проф.др Властимир Радоњанин, проф.др Мирјана Малешев, мр Гордана Броћета, Дарија Гајић, Александар Јанковић

2012/

2013

4.

Анализа комфора у радној средини на примјеру зграда Универзитета у Бањој Луци

Финансијер

Координатор пројекта :  проф. др Љубиша Прерадовић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско- грађевински-факултет Републике Српске

проф. др Миленко Станковић, доц. Др Биљана Антуновић, Дарија Гајић, Дарко Тодоровић, Александар Јанковић

2012/

2013

5.

Утицај средњошколског образовања и припремне наставе на успјех кандидата при полагању квалификационог испита на Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у Бањалуци током 2012. године

Финансијер

Координатор пројекта :  проф. др Љубиша  Прерадовић

Носилац пројекта

Учесници са АГГФ-а

Период

Архитектонско- грађевински-факултет Републике Српске

проф. мр Маја Додиг, проф. др Милован Винчић,

доц. др Биљана Антуновић, др Сандра Косић- Јеремић, Драгољуб Боројевић

2012

6.

Производња одрживог материјала из производа од живинског отпада инус производа од дрвета

нула отпад

Финансијер

Координатор пројекта:   проф. др Миленко Станковић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско- грађевински-факултет Републике Српске

др Љубиша Прерадовић,

мр Малина Чворо, Уна Умићевић, Николина Грбић, Александра Црнобрња, Злокапа Наташа, Станојевић Јелена

2011/

2012