Navigacija

Nacionalni

Nacionalni naučno-istraživački projekti

 

1.

Modeliranje trajnosnih karakteristika betonskih konstrukcija u cilju prevencije od katastrofalnih događaja u građevinarstvu

Finansijer: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

Koordinator projekta: doc. dr Gordana Broćeta

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-
građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

prof. dr Brankica Milojević;

Marina Latinović;

Radovan Vukomanović.

 

2018-2019

2.

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Finansijer: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

Koordinator projekta: doc. dr Snježana Maksimović

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-
građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

prof. dr Nenad Teofanov
Akademik prof. dr Stevan Pilipović
doc. dr Smiljana Jakšić
dr Vile Turunen
Nebojša Đurić
doc. dr Sandra Kosić-Jeremić
Stamenko Mijatović
Vesna Savić
Ivana Savković
Marina Todorović

2019-2020

3.

Dinamička stabilnost tankozidnih konstrukcija primjenom Izogeometrijskog metoda konačnih traka

Finansijer: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

Koordinator projekta: doc. dr Sandra Kosić-Jeremić

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-
građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

prof. dr Dragan Milašinović
Snježana Milovanović
mr Radomir Cvijić
Dijana Majstorović, ma
prof. dr Gligor Radenković

2019-2020

4.

Podrška tehnološkom razvoju Republike Srpske kroz upoznavanje učenika i nastavnika u srednjim školama sa mogućnostima i prednostima korištenja obrazovnih softvera u nastavi

Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Koordinator projekta: doc. dr Sandra Kosić-Jeremić

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-
građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

doc. dr Snježana Maksimović;
Maja Ilić;
Nebojša Đurić;
Aleksandar Janković.

2017-2018

5.

Prilog optimizaciji upravljanja sistemima za prihranjivanje akvifera putem hidrogeomehaničkih istraživanja na realnom postrojenju

Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Koordinator projekta: mr Milan Jakšić

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-
građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

prof. dr Nenad Jaćimović;

prof. dr Mato Uljarević.

2016-2018

6.

Definisanje smjernica u projektovanju kolovoznih konstrukcija u gradskim sredinama

Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Koordinator projekta: prof. dr Ljubiša Preradović

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-
građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

prof. dr Mato Uljarević;

prof. dr Jakob Šušteršić;

doc. dr Dragan Nikolić;

Igor Ševo.

2016-2018

7.

Komparativna analiza postignutih rezultata kvalifikacionih ispita na AGGF-u u periodu 2012 - 2014. godine

Finansijer: Arhitektonsko-građevinski-fakultet Banja Luka

Koordinator projekta: prof. dr Ljubiša Preradović

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-
građevinski-fakultet

Republike Srpske

prof. mr Maja Dodig;

doc. dr Biljana Antunović;

dr Sandra Kosić-Jeremić;

Dragoljub Borojević.

2014/

2015

8.

Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u

tokom 2012. i 2013. godine

Finansijer: Arhitektonsko-građevinski-fakultet Republike Srpske

Koordinator projekta : prof. Dr Ljubiša Preradović

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-građevinski-fakultet Republike Srpske

prof. mr Maja Dodig; prof. dr Milovan Vinčić;

doc. dr Biljana Antunović; dr Sandra Kosić- Jeremić;

Dragoljub Borojević; Marina Todorović.

 

2013

9.

Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci i Narodnog pozorišta Republike Srpske u cilju unapređenja njihove energetske efikasnosti, toplotnog komfora i smanjenja emisije štetnih gasova

Finansijer:

Koordinator projekta : doc. dr Biljana Antunović

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-građevinski-fakultet

prof. dr Milenko Stanković; prof.dr Ljubiša Preradović; prof.dr Vlastimir Radonjanin; prof.dr Mirjana Malešev; mr Gordana Broćeta; Darija Gajić; Darko Todorović; Aleksandar Janković.

 

2012/

2013

10.

Analiza komfora u radnoj sredini na primjeru zgrada Univerziteta u Banjoj Luci

Finansijer :

Koordinator projekta : prof. dr Ljubiša Preradović

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-

građevinski-fakultet

Republike Srpske

 

 

prof. dr Milenko Stanković; doc. Dr Biljana Antunović;

Darija Gajić; Darko Todorović; Aleksandar Janković.

 

2012/

2013

11.

Uticaj srednjoškolskog obrazovanja i pripremne nastave na uspjeh kandidata pri polaganju kvalifikacionog ispita na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci tokom 2012. godine

Finansijer: Arhitektonsko-građevinski-fakultet Republike Srpske

Koordinator projekta : prof. dr Aleksandra Đukić; Tijana Vujičić, dipl.inž.arh.

Nosilac projekta

Učesnici sa AGGF-a

Period

Arhitektonsko-građevinski-fakultet

Republike Srpske

 

prof. mr Maja Dodig; prof. dr Milovan Vinčić;

doc. dr Biljana Antunović; dr Sandra Kosić- Jeremić;

Dragoljub Borojević.

2012

12.

Proizvodnja održivog materijala iz proizvoda od živinskog otpada inus proizvoda od drveta – nula otpad

Finansijer:

Koordinator projekta: prof. dr Milenko Stanković

Nosilac projekta

Učesnici

Period

Arhitektonsko-

građevinski-fakultet

Republike Srpske

dr Ljubiša Preradović;

mr Malina Čvoro; Una Umićević; Nikolina Grbić;

Aleksandra Crnobrnja; Zlokapa Nataša; Stanojević Jelena.

2011/

2012