Навигација

АП1213_КОЛОКВИЈУМ 1 и КОНСУЛТАЦИЈЕ

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 12 - АП12Архитектонско пројектовање 13 - АП13

 

Драги студенти,

 

КОЛОКВИЈУМ 1_ ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОНЦЕПТА  је према распореду у петак  15.новембара 2019.

 

 

Шта треба радити?!

 

  • Aнализа контекста.

Запажања – анализа - истраживање/ урбанистичка поставка и први „ набачај“

 

  • Промишљање задате теме Друштвеног центра и креативно читање отвореног програма задатка. Мишљење теме у великој размјери – реаговање на задатој локацији.

 

  • Аналитичко читање ситуације и просторних потенцијала укрстити са датим програмом Друштвеног центра и сопственим тумачењем кровне теме хибридност.

 

  • Уочавање и анализа  просторних ситуација који подстичу пријатност, оздрављење, well-being и активирају рекреацију.

 

  • Синтеза првих промишљања : урбанистичко- архитектонске  концептуалне поставке кроз скице и радне макете, фотографијe_ све са кључним ријечима /темама/“потезима“

 

Неопходан материјал за презентацију:

 

1.урбанистичко архитектонску анализу – укрстити- са менталном мапом Р 1:1000

2. анализу програма – укрстити– са првим „набачајем“ скицама Р 1:500

3. раднe макетe однос форме и садржаја Р 1:500    

4. истаћи кључне појмове-водиље, идеје, намјере....

5. Осврт на књигу “ О просторима лечења – Центри дневне неге“ 

      у облику 3 појма који су значајни за ваше промишљање теме.

 

Напомена: будите концизни у мишљењу, прилозима  и излагању!

 

Консултације су у уторак ( 12.нов.) од 15 часова у кабинету 7.