Навигација

АП1213_предаја и одбрана рада

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 12 - АП12Архитектонско пројектовање 13 - АП13

 

Драги студенти,

Обавјештавамо вас да је предаја елабората идејног рјешења " Центра за дневну његи рекреацију-Борик" заказана за сриједу 30.01.2019. у 14 часова/ Кампус.

Форма потребних прилога је слободна, (препорука је плакат 70/100-вертикално, који ће вам бити неопходан  ради усмене одбране), са напоменом да је размјера обавезујућа.

Садржај елабората :

  1. урбанистичко рјешење 1:500 / 1:1000 са контекстом
  2. идејно рјешење објекта : основе пресјеци изгледи 1:200, 1:250
  3. елементи материјализације, одабран детаљ 1:25
  4. просторни приказ изабраних амбијената 3Д модела и монтаже/макс. 6 слика                                                   
  5. макета/е радне
  6. визуелнизација пројекта

8      приказ програмског и просторног концепта  кроз дијаграме, скице, кључне ријечи, реченице... ( како најефектније приказати основну идеју?!)

 

Први испитни рок за предмет АП1213 одржаће се  07.02. у форми усмене одбране рада.

За усмену одбрану Потребно је припремити:

  1. Плакат/е - 70/100 вертикално ( до 2 плаката)   Задани формат за одбрану рада и потенцијалну изложбу са потребним  наведеним садржајем елабората је обавазујући.( користите темплејт који је био прошле године за Балкану)  
  2. Пројектну свеску  А4 формата која садржи текстуални опис рада - кратко образложење и све прилоге елеборате - умањене, али на нивоу читљивости

Сви каснији рокови, осим наведеног 7. фебруара, из предмета АП12 и АП13, су у форми "класичног" испит из оба предемета. И на остале рокове обавезно је достављање пројекте књижице и заданих плаката, да би се уз положен испит могла комплетирати оцјена.

Срећно !

Пријавите оба предемета и донесите пријаве на одбрану!