Навигација

ФиДД1, ФиДД2, ДМС, ДФ - ТЕРМИН П0ЛАГАЊА ИСПИТА

Огласна плочаДигитална фотограметрија - ДФДигитално моделовање слика - ДМС
Термин полагања испита из предмета Фотограметрија и даљинска детекција 1 и 2, Дигитално моделовање слика, Дигитална фотограметрија је у суботу, 04.02.2017. године у 9 часова у Кампусу.