Навигација

Упис у академску 2016/17. годину (Одлуке, Конкурси, Извјештај)

2 циклус уписа1 циклус уписа

Одлука о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину I циклуса студија и у прву годину II циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама

Одлука о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама

Одлука о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2016/17. годину

Термини одржавања пријемног испита за упис студената у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у Бањој Луци

Извјештај о проведеном првом уписном року за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/2017. години

КОНКУРСИ

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на јавним високошколским установамаКонкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у Бањој Луци у другом уписном рокуКонкурс за упис студената у прву годину I и II циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у Бањој Луци у трећем уписном року