Навигација

Рачунари у архитектури/грађевинарству: AutoCAD, резултати испита СЕПТ. рокови

ГрађевинарствоРачунари у архитектури 3 - РУА3РУГ1РУГ2
резултати оба термина Септембарског испитног рока, након усменог испита:   Рачунари у архитектури 3: 22/12 Душица Џелетовић: није положила 20/13 Синиша Михајловић: није положио 34/13 Дејан Благојевић: није положио   Рачунари у грађевинарству 1: 34/10 Марина Љубичић: није положила 45/13 Милица Тодоровић: активност 6 + испит 70=76 испунила обавезе   Рачунари у грађевинарству 2 (само AutoCAD): 45/13 Милица Тодоровић: активност 51% + испит 60%=испунила обавезе