Навигација

Информатика 1

Статус предмета: обавезан

Семестар: I

Фонд часова: 2+2

Број ECTS бодова: 4,5

Наставник: проф. др Љубиша Прерадовић (е-пошта: ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org)

Асистент: Ђорђе Стојисављевић, ма (е-пошта: djordje.stojisavljevic@unibl.org)