Навигација

Пријемни испит

Полагање пријемног испита је обавезно, без обзира на број пријављених кандидата. Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцјењује се од 0 до 50 бодова. Право на рангирање стиче кандидат који је положио пријемни испит, односно остварио минимални број бодова за успјех на испиту који сваке године прописује Сенат Универзитета. До сада је било неопходно за успјешно положен пријемни испит да кандидат освоји 15 бодова.

Од ове школске године, минималан број бодова за успјех на пријемном испиту односи се на свеукупно остварен резултат кандидата на тесту а не на појединачно остварене резултате за области које су тестиране. Тако, на примјер, кандидат који је минималан број бодова остварио из само двије тестиране области, положио је пријемни испит и стиче право на рангирање.

Пријемни испит на студијском програму Архитектура се састоји из више дијелова који су интегрисани у један тест. Испит се полаже писмено. Питања у тесту, различитог су степена сложености и носе различит број бодова.  Критеријуми за бодовање задатака као и могући број остварених бодова по задатку биће јасно дефинисани у испитном материјалу. Пријемним испитом код кандидата се провјеравају знања, вјештине и способности из сљедећих области:

  1. Математика                                                       10 бодова
  2. Слободноручно цртање                                 10 бодова
  3. Општа култура и информисаност                10 бодова
  4. Перцепција и презентација простора         20 бодова

Од ове школске године, припремна настава за пријемни испит неће бити организована на факултету. Организовани ће бити дани отворених врата, гдје ће сви заинтересовани будући студенти моћи да добију детаљније информације о условима уписа и школовању на нашој институцији. На званичној страници факултета од данас можете да преузмете информатор. Информатор је осмишљен тако да пружи будућим кандидатима увид у садржај пријемног испита, као и да им помогне у самосталној припреми за његово успјешно полагање. Јасно су дефинисане компетенције које се очекују од кандидата, области кроз које ће се те компетенције тестирати као и сам начин и критеријуми оцјењивања. Информатор у себи садржи примјере задатака из различитих области са рјешењима. 

Овдје можете преузети Информатор за школску 2018/2019 годину