Навигација

Наставни план

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1.   Општи концепт ЕЕ и енергетског менаџмента кроз призму ЕУ и националне регулативе 6 О 2 2
2.   Примјена обновљивих извора енергије 6 О 2 2
3.   Економски и еколошки аспекти ЕЕ и обновљивих извора енергије-исплативост и емисија ЦО2 6 О 2 2
4.   Изборни предмет 1 6 О 2 2
5.   Изборни предмет 2 6 О 2 2
Укупно 30   10 10
20
Изборни предмет 1
4.1.   Системи гријања,климатизације и вентилације хлађењем (HVAC)** 6 И 2 2
4.2.   ЕЕ комуналних система*** 6 И 2 2
Изборни предмет 2
5.1.   Урбанистички и архитектонски аспекти ЕЕ** 6 И 2 2
5.2.   Енергетски ефикасни и еколошки грађевински материјали**/*** 6 И 2 2
5.3.   Дигитални системи аутоматског управљања***        

Напомена: Предметни наставници, у оквиру понуђених изборних предмета, свакој генерацији студената нудиће савремене тематске цјелине, из одговарајућих ужих научних области, водећи бригу о друштвеним потребама и интересу

                   ** Предмети које бирају студенти АГГФ-а

                  ***Предмети које бирају студенти МФ-а

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1.   Елементи ЕЕ у зградарству* 6 О 2 2
2.   Тимски пројекат 4 О 2 2
3.   Мастер рад 20 О 12  

Напомена: Бирају се два од три Изборна предмета.

                 * Физика зграде биће обухваћена овим предметом


Одштампајте