Навигација

ОГ07ВС - Вјероватноћа и статистика

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивВјероватноћа и статистика
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ07ВСобавезан32П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Нема-
  Циљеви изучавања предмета
  Оспособљавање студената за разумијевање појмова из наставног плана, ради њихове примјене у стручним предметима.
  Исходи учења (стечена знања)
  Очекује се да студенти овладају основним појмовима из теорије вјероватноће, као и основним појмовима математичке статистике и неким важнијим статистичким тестовима који ће им касније служити како у стручним предметима, тако и у пракси.
  Садржај предмета
  Основни појмови теорије вјероватноће. Условна вјероватноћа. Бајесова формула. Случајне промјенљиве. Математичко очевикање и варијанса. Важније расподјеле случајне промјенљиве. Нормална расподјела случајне промјенљиве. Граничне теореме теорије вјероватноће. Неједнакост Маркова и Чебишева. Основни појмови математичке статистике. Оцјене параметара расподјеле. Бројно оцјењивање. Интервално оцјењивање параметара расподјеле. Тестирањестатистичких хипотеза. Параметарски тестови. Анализа варијансе. Хи квадрат тест.
  Методе извођења наставе
  Предавања и вјежбе
  Литература
  1. Ivan Aranđelović, Zoran Mitrović, Vladica Stojanović, Verovatnoća i statistika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011.
  2. Nevenka Skakić, Vjerovatnoća i statistika, Naučna knjiga, Beograd, 2001.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Активност на настави 5 бодова, Похађање наставе 5 бодова, Колоквијум 1 30 бодова Колоквијум 2, 30 бодова, Завршни испит 30 бодова
  Посебна назнака
  /