Навигација

ОГД09ОГН - Основе геодетских наука

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивОснове геодетских наука
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД09ОГНобавезан12П + 0В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Нема.Нема.
  Циљеви изучавања предмета
  После завршеног курса студент треба у потпуности да сагледа опште и специфичне могућности примене геодетске науке.
  Исходи учења (стечена знања)
  Као резултат очекује се да ће студент бити у могућности да изврши предикцију свог будућег усавршавања и буде спреман да сагледа значај тимског рада у реализацију послова у обласи геонаука и других сродних дисциплина.
  Садржај предмета
  Теоријска настава Подразумева упознавање са: историјским и научним почецима геодезије, науком о кретање небеских тела, Земљиним гравитационим пољем, стварним обликом Земње и њеним референтним површима, међународним геодетским организацијама и геодетском метрологијом. Такође, кроз предавања је сагледана геодетска наука и пракса у Републици Српској кроз планове и програме који су обухваћени у оквиру: геодетске картографије, фотограметрије и даљинске детекције, инжењерске геодезије, геодетског премера, катастра и уређење земљишне територије.
  Методе извођења наставе
  Курс је организован у форми предавања. Предавања се излажу употребом MS PowerPoint презентације и прате методолошке целине. По завршеном курсу студент треба да на задату тему самостално сагледа одређени сегмент геодетске науке и да га презентира у форми семинарског рада.
  Литература
  1. Geodesy, the concept: Vanicek, P. & Krakiwsky E.
  2. Miladinović, M., UREĐENJE ZEMLJIŠNE TERITORIJE, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, 1997
  3. GEODETSKA DELATNOST U SRBIJI 1837-2012, monografija, Republički geodetski zavod, Beograd, 2012.
  4. Lukić, V., KATASTAR NEKRETNINA, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet, 1995.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Похађање наставе Семинарски рад Завршни испит
  Посебна назнака
  Нема.