Navigation

проф. др Бранко Божић

Ужа научна областгеодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжињерска геодезија и управљање геодетским радовима
Датум избора у звањеApril 17, 2013

Предмети

ОГД07ГП3Геодетски премјер 3
ОГД07ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД07РИ1Рачун изравнања 1
ОГД07РИ2Рачун изравнања 2
ОГД07РИ3Рачун изравнања 3
ОГД08ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД09ПНГППрактична настава из геодетског премјера
ОГД09РИ2Рачун изравнања 2

Менторство