Navigacija

prof. dr Branko Božić

Uža naučna oblast geodetska mjerenja, metrologija, premjer, račun izravnanja, inžinjerska geodezija i upravljanje geodetskim radovima
Datum izbora u zvanje 17. april 2013.

Predmeti

OGD07GP3 Geodetski premjer 3
OGD07PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD07RI1 Račun izravnanja 1
OGD07RI2 Račun izravnanja 2
OGD07RI3 Račun izravnanja 3
OGD08PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD09PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD09RI2 Račun izravnanja 2

Mentorstvo