Navigation

проф. др Љиљана Милић Марковић

Ужа научна областСаобраћајнице
Датум избора у звањеNovember 01, 2018

Предмети

ОГ07ЕКИЕколошко инжењерство
ОГ07ЖЕЉЖељезнице
ОГД09ЕИЕколошко инжењерство
ОГС07ГСГрадске саобраћајнице
ОГС07ГСЖГорњи строј жељезница
ОГС07ЖСЧЖељезничке станице и чворови
ОГС07ПЖПројектовање жељезница
ОГС07ПППројектовање путева
ОГС07СПСаобраћајнице и простор

Библиографија

Радови у часописима

  Elementi situacionog plana i podužnog profila kod turbo kružnih raskrsnica

  DOI10.7251/AGGPLUS1806060R
  ЧасописАГГ+, часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области
  Година2018
  АуториЉиљана Милић Марковић and Gordana Tutorić
  Страна од48
  Страна до62

  The Evaluation of Alternative Solutions for the Highway Route E-763 Belgrade – South Adriatic: A Case Study of Serbia

  ЧасописTECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE
  Година2017
  АуториLjubo Marković, Љиљана Милић Марковић, Snežana Mitrović, and Slobodan Stanarević
  Страна од1951
  Страна до1958

  Procjena investicijske vrijednosti u procesu rekonstrukcije želјezničkih pruga

  ЧасописGRAĐEVINAR
  Година2017
  АуториЉиљана Милић Марковић, Ljubo Marković, Goran Ćirović, and Dragan Mihajlović
  Страна од885
  Страна до892

  Multi-Criteria Decision-Making when Choosing Variant Solution of Highway Route at the Level of Preliminary Design

  ЧасописFACTA UNIVERSITATIS SERIES ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING
  Година2013
  АуториLjubo Marković, Milan Cvetković, and Љиљана Милић Марковић
  Страна од71
  Страна до87

  Multicriteria analysis, investment process and optimization in the process of installation rubber panels at level crossings

  ЧасописTECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Година2012
  АуториPredrag Atanasković, Љиљана Милић Марковић, Zvonko Sajfert, Svetlana Nikolić, Dragan Đorđević, and Vladimir Stojanović
  Волумен7
  Број1
  Страна од169
  Страна до179

  Organizacija prometa prilikom izvođenja radova na izgradnji deniveliranog križanja pruge Beograd-Šid i Bulevara umetnosti u Novom Beogradu

  ЧасописČasopis za pitanja teorije i prakse prometa, Suvremeni promet
  Година2011
  АуториЉиљана Милић Марковић, Емина Ђурђевић, Драган Ђорђевић, Предраг Атанасковић, and Миља Деспотовић
  Волумен31
  Број5-6
  Страна од430
  Страна до434

  Investment decision management prediction of the cost and period of commercial building construction using artificial neural network

  ЧасописTECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Година2011
  АуториLjubo Marković, Predrag Atanasković, Љиљана Милић Марковић, Dragana Sajfert, and Milomir Stanković
  Волумен4
  Број6
  Страна од1309
  Страна до1320

  Cilјevi rekonstrukcije i metodologija za projektovanje rekonstrukcije železničkih pruga

  ЧасописIzgradnja
  Година2010
  АуториЉиљана Милић Марковић and Ljubo Marković
  Страна од536
  Страна до552

  Etika i moral u naučno istraživačkom radu i inženjerskoj praksi

  ЧасописDIREKTOR
  Година2001
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Страна од29
  Страна до36

Радови са скупова

  Могућности примене метода вишекритеријумског вредновања у процесу пројектовања саобраћајних инфраструктурних система

  Научни скупXLVI Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2019
  Година2019
  АуториЉубо Марковић and Љиљана Милић Марковић

  Transformation of Petrovaradin-Beočin railway track into a greenway

  Научни скупXVIII Scientific - Expert conference on railways
  Година2018
  АуториЉиљана Милић Марковић and Ljubo Marković

  Concept of reconstruction and modernization of railway tracks of Route 9 A – Doboj – Tuzla - Brčko section

  Научни скуп5th International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2018
  Година2018
  АуториЉиљана Милић Марковић, Ljubo Marković, and Goran Ćirović
  Страна од707
  Страна до713

  Примена вештачких неуронских мрежа у решавању проблема предвиђања (предикције) инвестиционе вредности

  Научни скупSYM-OP-IS 2017 XLIV Симпозијум о операционим истраживањима
  Година2017
  АуториЉубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, Велимир Дутина, and Миљан Ковачевић
  Страна од514
  Страна до520

  Примена АХП методе код пројектовања путева на нивоу Генералног пројекта

  Научни скуп XLIII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2016
  Година2016
  АуториЉубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, Велимир Дутина, and Миљан Ковачевић
  Страна од207
  Страна до212

  Reconstruction and modernization of railway Subotica (freight) - Horgos - Serbian-Hungarian border

  Научни скуп4th International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2016
  Година2016
  АуториЉиљана Милић Марковић, Ljubo Marković, and Goran Ćirović
  Страна од513
  Страна до520

  Радови на санацији дијела главне ободне каналске мреже хидромелиорационог система Лијевче поље - канали Јурковица - Јабланица и Јабланица - Топола

  Научни скуп3. Интернационална конференција „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НТ-2016“
  Година2016
  АуториЉубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, Велимир Дутина, and Миљан Ковачевић
  Страна од259
  Страна до264

  Процес реализације степенишне конструкције у екстремним условима на брду Градина у Зубином потоку

  Научни скупШести Интернационални научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА
  Година2016
  АуториНикола Гвоздовић, Љубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, and Велимир Дутина
  Страна од637
  Страна до644

  Cost benefit анализа пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – Хоргош – граница са Мађарском

  Научни скупШести Интернационални научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА
  Година2016
  АуториЉубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, Велимир Дутина, and Миљан Ковачевић
  Страна од1711
  Страна до1718

  Вишекритеријумске методе за вредновање и рангирање варијантних решења инвестиционих пројеката

  Научни скуп XLII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2015
  Година2015
  АуториЉубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, Миљан Ковачевић, and Јована Јовановић
  Страна од144
  Страна до147

  Место и улога вредновања у процесу пројектовања железничких пруга

  Научни скупXLII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2015
  Година2015
  АуториЉиљана Милић Марковић, Љубо Марковић, Велимир Дутина, and Миљан Ковачевић
  Страна од140
  Страна до143

  Утицај концепта „паметна кућа“ на квалитет живљења и енергетску ефикасност

  Научни скупXI МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО СТРУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ
  Година2015
  АуториНикола Гвоздовић, Љубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, and Велимир Дутина
  Страна од91
  Страна до100

  Примјена карбонских влакана у грађевинарству

  Научни скуп2. интернационална конференција „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НТ-2015“
  Година2015
  АуториМиљан Ковачевић, Љубо Марковић, Велимир Дутина, and Љиљана Милић Марковић
  Страна од217
  Страна до227

  Вишекритеријумско компромисно рангирање при избору решења изградње мостовске конструкције

  Научни скупПети Интернационални научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА
  Година2014
  АуториЉубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, Велимир Дутина, and Никола Гвоздовић
  Страна од2017
  Страна до2023

  Могућности примене вештачких неуралних мрежа у процесу вишекритеријумског одлучивања у грађевинарству

  Научни скупXL Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2013
  Година2013
  АуториЉубо Марковић, Љиљана Милић Марковић, and Велимир Дутина
  Страна од221
  Страна до227

  Процес рангирања циљева пројекта у поступку вредновања варијантних решења инвестиционих пројеката

  Научни скупXXXIX Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2012
  Година2012
  АуториЉубо Марковић and Љиљана Милић Марковић
  Страна од195
  Страна до198

  Application of multicriteria optimization in the railway line designing at the general project level

  Научни скуп2nd International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2012
  Година2012
  АуториLjubo Marković, Љиљана Милић Марковић, and Goran Ćirović
  Страна од539
  Страна до546

  Управљање пројектовањем реконструкције железничких пруга – анализа постојећег стања

  Научни скупЧетврти Интернационални научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА
  Година2012
  АуториЉубо Марковић and Љиљана Милић Марковић
  Страна од2405-
  Страна до2412

  Вештачке неуралне мреже и њихова примена у грађевинарству

  Научни скупXXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2011
  Година2011
  АуториЉубо Марковић and Љиљана Милић Марковић
  Страна од241
  Страна до244

  Дефинисање циљева и одређивање тежина критеријума у поступку вредновања варијантних решења применом вишекритеријумске оптимизације у процесу пројектовања саобраћајница

  Научни скупXXXVII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010
  Година2010
  АуториЉубо Марковић and Љиљана Милић Марковић
  Страна од241
  Страна до244

  Параметри за пројектовање колосека за саобраћање возова са нагињањем сандука кола

  Научни скупXIV Научно – стручна конференција о железници ЖЕЛКОН
  Година2010
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Страна од143
  Страна до146

  Процес доношења одлука и ризици код инвестирања у саобраћајну инфраструктуру

  Научни скупТрећи Интернационални научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА
  Година2010
  АуториЉубо Maрковић and Љиљана Милић Марковић
  Страна од1751
  Страна до1756

  Модели управљања ризиком грађевинског пројекта

  Научни скупXIV Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA
  Година2010
  АуториЉубо Марковић, Велимир Дутина, and Љиљана Милић Марковић
  Страна од248
  Страна до252

  Израда елабората геометрије колосека за потребе текућег одржавања пруга

  Научни скупШесто саветовање ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА
  Година2009
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Страна од655
  Страна до660

  Управљање ризиком грађевинског пројекта

  Научни скупXIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA
  Година2009
  АуториLjubo Marković and Љиљана Милић Марковић
  Страна од228
  Страна до232

  Прилог методологији оптимизације путних прелаза у нивоу

  Научни скупДруги Интернационални научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА
  Година2008
  АуториLjubo Marković and Љиљана Милић Марковић
  Страна од655
  Страна до660

  Дефинисање критеријума и показатеља за анализу трошкова одржавања и управљања у методологији пројектовања реконструкције путних прелаза у нивоу

  Научни скупПето саветовање ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА
  Година2007
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Страна од405
  Страна до410

  Оцена постојећег стања инфраструктурних капацитета на пругама Ресник – Младеновац – Велика Плана и Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана

  Научни скупПето саветовање ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА
  Година2007
  АуториЉиљана Милић Марковић, Александра Савић, Урош Королија, and Тамара Смиљанић
  Страна од171
  Страна до176

  Реконструкција трасе железничких пруга

  Научни скупСимпозијум ПРОЦЕДУРЕ И ПРОБЛЕМАТИКА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
  Година2006
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Страна од322
  Страна до325

  Приказ Идејног решења модернизације и реконструкције пруге Београд-Ниш деоница Гиље-Ћуприја-Параћин

  Научни скупПрви Интернационални научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА
  Година2006
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Страна од657
  Страна до659

  Прилог методологији вредновања варијаната путних прелаза у нивоу са становишта сигурности и удобности

  Научни скупVIII Симпозијум са међународним учешћем Превенција саобраћајних незгода на путевима
  Година2006
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Страна од197
  Страна до202

  Дефинисање критеријума и показатеља за циљ еколошке последице у методологији вредновања варијантних решења путних прелаза у нивоу на нивоу Генералног пројекта

  Научни скупЧетврто саветовање ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА
  Година2005
  АуториЉубо Марковић and Љиљана Милић Марковић
  Страна од389
  Страна до394

  Прилог методологији вредновања варијаната путних прелаза у нивоу на нивоу Генералног пројекта

  Научни скупЧетврто саветовање ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА
  Година2005
  АуториЉиљана Милић Марковић and Љубо Марковић
  Страна од147
  Страна до152

  Рангирање варијанти пруге Ниш-Димитровград са становишта заштите животне средине

  Научни скупЕКО КОНФЕРЕНЦИЈА 01
  Публикацијамонографија
  Година2001
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Страна од67
  Страна до72

Књиге

  Саобраћајнице и простор-допуњено издање

  ИздавачАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет у Бањој Луци
  ISBN978-99976-675-9-5
  Година2019
  АуториЉиљана Милић Марковић and Бранкица Милојевић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна356

  Саобраћајнице и простор

  ИздавачАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99976-663-8-3
  Година2018
  АуториЉиљана Милић Марковић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна256

Менторство