Navigation

проф. др Бранко Миловановић

Датум избора у звањеMay 22, 2018

Предмети

МГДДАИОДеформациона анализа инжењерских објеката
МГДИГ3Инжењерска геодезија 3
МГДСИРПМРСтудијско-истраживачки рад на припреми мастер рада
ОГД07ДАИОДеформациона анализа инжењерских објеката
ОГД07ИГ2Инжењерска геодезија 2
ОГД07ИГ3Инжењерска геодезија 3
ОГД07ПНИГПрактична настава из инжењерске геодезије
ОГД07ТГМ1Технике геодетских мјерења 1
ОГД07ТГМ2Технике геодетских мјерења 2
ОГД08ТГМ1Технике геодетских мјерења 1
ОГД08ТГМ2Технике геодетских мјерења 2
ОГД09ДАДеформациона анализа
ОГД09ТГМ2Технике геодетских мјерења 2

Менторство