Навигација

УПИС 2023/2024

Други и трећи циклус студија
  • Пријаве за упис на други и трећи циклус студија на Универзитету у Бањој Луци могуће су од 19. јуна 2023. године до 6. октобра 2023. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.
  • Полагање пријемног испита 09.10.2023. године у 9:00 часова. 
  • Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи биће доступне најкасније до 20. 10. 2023. године на интернетским страницама факултета / Академије умјетности, а
  • упис примљених кандидата обавиће се од 23. до 27. октобра 2023. године

 

 

Универзитет у Бањој Луци водећа је високошколска научно-образовна институција у Републици Српској и други по величини универзитет у Босни и Херцеговини. Настава се данас изводи на 66 студијских програма првог циклуса студија, на 64 програма другог циклуса, уз два комбинована студијска програма, те на 13 студијских програма и једном комбинованом студијском програму трећег циклуса студија. Студијски програми углавном су организовани према тростепеном моделу 4 + 1 + 3, док је на појединим факултетима присутан и модел 3 + 2 + 3. Тренутно на Универзитету студира око 15.000 студената из свих крајева Републике Српске, али и из иностранства. Од оснивања до данас, на Универзитету у Бањој Луци дипломе је стекло 47.406 кандидата и то: 43.683 дипломца првог циклуса студија, 1161 магистар, 1176 мастера и 886 доктора наука.

Већина факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у склопу два универзитетска кампуса, у непосредној близини центра града. У кампусима се налазе студентски домови са ресторанима, спортским теренима, студентским клубовима и Универзитетским рачунарским центром. Универзитет располаже свим неопходним просторним капацитетима, почевши од учионица и амфитеатара, преко читаоница и библиотека, до лабораторија и рачунарских сала. Укупна површина учионица износи око 16.000 м2, а лабораторијског простора око 10.000 м2. Већина учионица опремљена је видео-пројекторима и рачунарима за приказивање дигиталних наставних садржаја. Универзитет има и 20 рачунарских сала. Библиотеке чланица УНИБЛ посједују преко 250.000 књига, а претплаћене су и на велики број научних часописа. 

Више информација о факултетима / Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци налази се овдје.