Навигација

CEEPUS

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци од 2009. године учествује у Централно-европском програму размјене универзитетских студија (Central European Exchange Program for University Studies). Програм тренутно обухвата 15 земаља чланица, а то су: Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Мађарска, Сјеверна Македонија, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора и Чешка. Правни основ за CEEPUS програм је међународни уговор којег потписују све земље чланице.

CEEPUS-ова основна активност је развијање академске сарадње Централне и Југоисточне Европе кроз формирање мрежа факултета унутар којих су студенти и наставници мобилни.

CEEPUS мреже у којима учествује АГГФ:

CII-BG-0022-05-0910 – Teching and Learning Civil Engineering in European Context

Мрежа је успостављена 2009 године, њен оснивач је Универзитет за архитектуру, грађење и геодезију у Софији, Бугарска, а чланице мреже су грађевински факултети или грађевински одсјеци из Подгорице, Љубљане, Скопља, Констанце, Брна, Подгорице, Беча, Софије и Братиславе

Студенти и наставници студијског програма грађевинство могу да аплицирају за боравак на неком од факултета из мреже. Боравак траје од 1 до 3 мјесеца, подразумјева учешће у настави и у потпуности је финансиран од стране CEEPUS-овог фонда. За размјену се могу пријавити и студенти и наставници са других студијских програма у категорији Freemovers. Категорија је резервисана за студенте и наставнике школа ван мреже. Стипендије у овој категорији се додјељују након што се додијеле све стипендије унутар мреже.

Учешће у настави је засновано на eквиваленцији бодова (ECTS), и остварени бодови у току размјене су признати од стране матичног факултета (када то план и програм дозвољавају).

Координатор АГГФ-а у мрежи је доц. др Александар Борковић

контакт: aleksandar.borkovic@aggf.unibl.org

 

CIII-RS-1513-01-2021 (Umbrella) - CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

Нова академска мрежа „CROSS/HOUSE“ је прихваћена у априлу 2020. године као „umbrella“ мрежа у оквиру које ће се рализовати размјене студената и професора из подунавских и њима сусједних држава средишње, источне и југоисточне Европе. Тема предложене мреже је образовање платформе високог образовања за источноевропске студије становања кроз архитектуру и урбанизам. Најуочљивији разлог за избор теме је раскорак између брзог развоја стамбеног сектора у Источној Европи, са тим повезаних бројних научних истраживања с једне стране и недостатка одговарајућег одраза дате динамике у високом образовању с друге стране. Сходно овоме, главни циљ предложене академске мреже је успостављање основа за стварање будућих источноевропских студија становања на факултетима за архитектуру и урбанизам који чине конзорцијум у овој мрежи.

Установе-учесници у мрежи размjене:

  1. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Србија (РУКОВОДИЛАЦ)
  2. Универзитет у Бањалуци – Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Република Српска, Босна и Херцеговина
  3. Чешки технички универзитет у Прагу – Архитектонски факултет, Чешка република
  4. Будимпештански универзитет за технологије и привреду – Архитектонски факултет, Мађарска
  5. „Тадеуш Кошћушко“ технички универзитет у Кракову – Архитектонски факултет, Пољска
  6. Технички универзитет у Темишвару – Факултет за архитектуру и урбанистичко планирање, Румунија
  7. Универзитет у Марибору – Факултет за грађевинарство, саобраћај и архитектуру, Словенија

Више информација о мрежи могуће је пронаћи на веб страници CEEPUS-а:

https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=AC9EFF9D6CCC63C2BAA3C3133D6ED98CBE7ECC5E522AD73BB786C8F4213CA615

 

Даља обавјештења везана за активности у мрежи пратити на сајту факултета.

http://aggf.unibl.org/sr/djelatnost/medjunarodna-saradnja/programi-mobilnosti/ceepus

 

Координатор АГГФ-а у мрежи је доц. др Тијана Вујичић

контакт: tijana.vujicic@aggf.unibl.org

 

Генералне информације о CEEPUS програму можете наћи на страници www.ceepus.info.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/84/CEEPUS.jpg