Навигација

Часопис АГГ+

АГГ+ часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области
ВАС ПОЗИВА ДА ДОСТАВИТЕ ЧЛАНКЕ за број 9, септембар 2021.

 

АГГ+ је категорисани научни часопис који се бави темама из области архитектуре, урбанизма, грађевинарства, геодезије и других сродних научних области садржајно повезаних са примарним областима. АГГ+ објављује само необјављене чланке, који истовремено и у истом облику не могу бити понуђени другом издавачу. Предност се даје научним чланцима који подлијежу рецензији и категоризацији (оригинални научни чланак, прегледни научни чланак, кратко или претходно саопштење), али се могу објављивати и стручни чланци који, такође, подлијежу рецензији. АГГ+ објављује и тематска издања: ванредни, допунски и специјални бројеви часописа који се не сматрају интегралним дијелом волумена научног часописа. У додатним прилозима могу се публиковати научне критике и полемике, интервјуи, библиографски прилози, рецензије и прикази (књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног догађаја, изложбе), вијести и актуелности из струке, хроника Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета те сажеци одбрањених докторских дисертација и магистарских/мастер теза.

Позивамо вас да пошаљете свој рукопис на aggplus@aggf.unibl.org најкасније до 30. септембра 2021. за сљедећи број.

С поштовањем,
Уредништво