Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA KATASTAR NEPOKRETNOSTI 3

Oglasna pločaGeodezijaKatastar nepokretnosti 3 / MA

Drugi ciklus studija Geodezije. Oktobarski rok

Usmeni ispit iz predmeta: Katastar nepokretnosti 3  održaće se   14.10.2021. godine u  9  časova, sala  K4.