Navigacija

Ljekarsko uvjerenje

Kandidat koji se nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje izdato od strane registrovane zdravstvene ustanove (kandidati ljekarsko uvjerenje mogu dobiti u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka / IV paviljon Studentskog centra u Studentskom gradu, Kampus Univerziteta u Banjoj Luci/, broj telefona: 051/301-324, radnim danima 08.00 – 16.00 časova), koje će, pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, uključivati i nalaz psihologa