Navigacija

UPIS 2020/2021

 

Univerzitet u Banjoj Luci organiizuje upis nove generacije studenata, u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku

  • Prijavljivanje kandidata počinje 28.09.2020. godine, a završava 30.09.2020. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan)
  • Polaganje prijemnog ispita obaviće se 01.10.2020. godine sa početkom u 9.00 časova.
  • Objavljivanje rezultata konkursa je 02.10.2020. godine do 14.00 časova.
  • Upis primljenih kandidata obaviće se  05.10.2020. godine

Sve dodatne informacije možete naći na veb sajtu AGGF-a www.aggf.unibl.org ili na telefon +387 (0) 51 462 545 i +387 (0) 51 462 543

Kalendar aktivnosti vezanih za upis nove generacije studenata(Treći upisni rok)

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.123-6/20 od 30.01.2020. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku

 

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita obavezno je, bez obzira na broj prijavljenih kandidata. Pravo na rangiranje stiče kandidat koji je položio prijemni ispit.

Za prvu godinu studija prvog ciklusa može konkurisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Maksimalan broj ostvarenih bodova na prijemnom ispitu je 50. Minimalni broj bodova za uspjeh na ispitu na studijskom programu svake godine propisuje Senat Univerziteta.

Sadržaj prijemnog ispita utvrđuje se za svaki studijski program koji se izvodi na AGGF. Prijemni ispit polaže se pismeno. Mjerila bodovanja zadataka, kao i broj bodova po zadatku, jasno su definisana u ispitnom materijalu.

Prijemni ispit je anoniman i radi se pod šifrom.

Prijemnim ispitom provjeravaju se znanja, vještine i sposobnosti kandidata iz sljedećih oblasti Studijskih programa:

 

  • Studijski program Arhitektura

             /Kandidati biraju iz koje od dvije ponuđene oblasti će polagati prijemni ispit/

- Matematika – 50 bodova ili

- Percepcija i prezentacija prostora – 50 bodova

  • Studijski program Građevinarstvo

- Matematika – 50 bodova

  • Studijski program Geodezija

- Matematika – 50 bodova

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Arhitekture, polažu po izboru prijemni ispit iz Matematike ili prijemni ispit iz Percepcije i prezentacije prostora.

Prijemni ispit iz Matematike je isti za sve i omogućava upis na sva tri studijska programa našeg fakulteta.

Kandidat  u prijavi navodi na koji studijski program se prijavljuje. Ukoliko kandidat na prvom upisnom roku položi prijemni ispit iz Matematike a zbog velikog broja kandidata ne uspije da se upiše na željeni studijski program, može da izabere neki od druga dva studijska programa AGGF-a na kojima su ostala slobodna mjesta.

Ovdje možete preuzeti Informator za školsku 2020/2021 godinu